DESPRE PROIECT

Proiectul „Mediere proactivă în Sud-Est – Drumul cel mai scurt din şomaj către un loc de muncă” își propune îmbunătățirea facilitării accesului la ocupare și a integrării durabile pe o piață a muncii flexibilă și inclusivă a șomerilor și a persoanelor în căutarea unui loc de muncă din județul Constanța.

 

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 și se desfășoară pe o perioadă de 22 luni cu un buget aproximativ de 500.000 euro.

Obiectivele proiectului

 • Îmbunătățirea îmbunătățirea capacității de ocupare a șomerilor din județul Constanța, prin furnizarea de servicii de ocupare personalizate, inclusiv elaborarea planurilor individuale de acțiune, consiliere și mediere în vederea ocupării pentru un număr de 100 de persoane din grupul țintă;.
 • Dezvoltarea dezvoltarea unor servicii inovative de informare, consiliere profesională, dezvoltare personală, mediere si a instrumentelor specifice acestora, pentru șomerii și persoanele în căutarea unui loc de muncă din zonele vizate în proiect, în conformitate cu standardele și bunele practici din România și UE;.
 • Creșterea creșterea ratei de ocupare prin integrarea a 6% din total grup țintă (200 persoane) și 12% din total persoane participante la programul de măsuri integrate (100 persoane).

Grupul țintă

 • Persoane aflate în căutarea unui loc de muncă 
 • Șomeri
 • Șomeri de lungă durată
 • Șomeri peste 45 de ani
 • Șomeri tineri
 • Șomeri tineri de lungă durată

Ce va face proiectul ?

Abordarea complexă, personalizată, caracterul inovator al acestui proiect presupune măsuri pesonalizate pe categorii de șomeri și persoane în căutarea unui loc de muncă, proiectul făcând eforturi de a trata fiecare persoană în baza caracteristicilor pe care aceasta le posedă.

Măsuri inovatoare: 

 • organizarea unui program de “mediere activă”, pentru 30 de persoane din grupul țintă participante la proiect.
 • organizarea unui eveniment inovator, respectiv o “Bursă a locurilor de muncă și de formare profesională”, careva reuni atât persoane din categoriile de grup țintă participante la proiect, cât și potențiali angajatori și furnizori de formare profesională.

Beneficii directe pentru participanții la proiect:

 • furnizare de instruire în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă, comunicare, modalități de prezentare la interviuri, dezvoltare de abilități și a încrederii în sine. În cadrul acestei instruiri se vor include și aspecte privind egalitatea de șanse și de gen, nondiscriminare și dezvoltare durabilă.
 • program interactiv de mediere cu implicarea participanților, în vederea identificării locurilor de muncă vacante, corelării acestora cu experiențele și abilitățile profesionale ale participanților la proiect.
 • organizarea unei burse de locuri de muncă și formare profesională în zonele vizate de proiect. 

Rezultate anticipate:

 • 200 de persoane aparținând grupului țintă vor fi  selectate, înregistrate și  informate privind obiectivele proiectului;
 • 100 de șomeri tineri, de lungă durată, șomeri peste 45 de ani precum și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă vor fi consiliate, orientate și formate profesional în vederea plasării pe piața muncii;
 • 28 de persoane aparținând grupului țintă vor beneficia de un program de mediere  și instruire; 
 • 12 persoane vor fi angajate;
 • organizarea “Bursei locurilor de muncă și formare profesională”;
 • înființarea unui Centru de Resurse și Asistență pentru Stimularea Ocupării Forței de Muncă.

Proiectul „Mediere proactivă în Sud-Est – Drumul cel mai scurt din şomaj către un loc de muncă” este implementat de Asociația Europa pentru Dezvoltare Umană în parteneriat cu Asociația Inter Concordia și IDRU- Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

Beneficiar - Asociația Europa pentru Dezvoltare Umană

Asociația Europa pentru Dezvoltare Umană este o organizație   neguvernamentală, non-profit, care și-a propus ca obiectiv general îmbunătățirea calității vieții și promovarea valorilor umane din România, prin susținere și promovare a unor măsuri în domeniile vitale ale existenței cetățenilor. 

www.asoc-edu.ro

PARTENERI 

Asociația Inter Concordia
Asociaţia Inter Concordia este o organizaţie neguvernamentală, non profit care derulează diferite proiecte, acţiuni, iniţiative, studii şi cercetări în vederea analizării problemelor şi identificării soluţiilor specifice în vederea îmbunătăţirii situaţiei grupurilor vulnerabile şi în vederea dezvoltării comunităţilor dezavantajate. 
www.interconcordia.ro

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (IDRU) este o organizație de prestigiu ce își desfășoară activitatea pe întreg teritoriul României în domeniul formării profesionale a adulților, resurselor umane și dezvoltării regionale. 
http://www.idru.ro

NOUTATI
Nu sunt noutati disponibile
ANUNTURI IMPORTANTE
Nu sunt anunturi disponibile
EVENIMENTE
Nu sunt evenimente disponibile
DISCLAIMER
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.
Pentru informatii detaliate despre Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, va invitam să vizitati www.fseromania.ro
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro