Mediere_77215

ANUNT PUBLICITAR

Achiziție servicii catering (Cod CPV: 55520000-1) pentru evenimentul organizat în cadrul activității  A.6 Masuri integrate (consiliere, formare profesionala, mediere). Achizitie efectuata in cadrul proiectului POSDRU/100/5.1/G/77215 care are ca obiect implementarea proiectului  ”F1” pentru combaterea şomajului - eCOMPETENŢE în Sud-Est”

Asociația Europa pentru Dezvoltare Umană cu următoarele date de contact:
Sediul social: Câmpulung, Jud. Argeș, Str. Mihai Eminescu Nr. 2
Sediul de proiect: Constanta, Str. Nicolae Iorga nr 3.Fax: 0372 876 127
E-mail: asociatia_europa@yahoo.com;
Web-site: www.asoc-edu.ro
Număr Registrul Asociațiilor și Fundațiilor: 8/25.06.2009
CUI: 25744600

anunță lansarea procedurii de cercetare a pieţei - studiu de piaţă pentru achiziţia ”Servicii catering”, în conformitate cu prevederile Instructiunii nr. 26 privind efectuarea achizițiilor publice necesare implementării proiectelor finanțate prin POSDRU 2007-2013, Anexa 1, emisă de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

1. Denumirea dată contractului: Servicii catering  

2. Descrierea obiectului contractului de achizitie

Servicii de catering pentru un numar de 575 de portii, impartite astfel:

Intervalul: 19-23.04.2012 – cate 25 de portii pe zi – total 75 de portii

Intervalul: 02.05.2012 – 12.07.2012 -  in serii de cate 9-11 participanti pe zi intr-un interval estimat de 50 de zile – total 500 de portii.

Total 575 de portii

Termene de livrare a serviciilor  

Aceste date se pot modifica numai in cazuri independente de vointa partilor. Orice modificare ale acestor date se v-a notifica cu cel putin 24 de ore inaintea datei prevazute de sustinere a evenimentului

Se solicita:

 • Pranz - mancare gatita:
  • Fel principal compus din:  
   • Carne – min 200 g
   • Garnitura – min 200 g
   • Salata
   • Desert
   • Apa plata, apa minerala

Important: felurile de mancare  propuse   nu trebuie sa se repete intr-un interval de 5 zile.

Informatii suplimentare si documentatia pentru ofertanti pot fi solicitate prin Fax: 0372 876 127,  e-mail: asociatia_europa@yahoo.com, de la sediul Asociatiei din Municipiul Câmpulung, județul Argeș, Str. Mihai Eminescu nr.2   sau de la Sediul de proiect: Constanta, Str. Nicolae Iorga nr 3, etaj 3

3. Procedura aplicată: procedura de cercetare a pieței – studiu de piață

4. Sursa de finanțare: Contractul de finanțare POSDRU/100/5.1/G/77215 care are ca obiect implementarea proiectului  ”F1” pentru combaterea şomajului - eCOMPETENŢE în Sud-Est”, cofinanțat fin Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

5. Conținutul obligatoriu al ofertei depuse de potențialii ofertanți:

Documente de calificare, conform cerințelor din Documentația pentru ofertanți.

6. Limba de redactare a ofertei: limba română.

7. Preţul ofertei: va fi exprimat ferm în Lei, fără TVA.

8. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut. Nu se acceptă alternative la oferta de bază.

9. Data limita de primire solicitari de clarificari:  09.04.2012, ora 12:00.

10. Data și ora limită pentru răspuns clarificări: 09.04.2012 ora 16.00

Răspunsul la solicitările de clarificări vor fi publicate pe site-ul achizitorului www.asoc-edu.ro și vor fi transmise prin poșta electronică tuturor potențialilor ofertanți care au solicitat doumentația pentru ofertanți.

11. Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: Ofertele se pot trimite până la data de 13.04.2012, ora 11:00

12. Data şi ora deschiderii ofertelor: 13.04.2012, ora 11:30

Sunt invitati să participe la şedinţa de deschidere a ofertelor pe lângă Comisia de evaluare şi reprezentanţii împuterniciţi ai ofertanţilor care au depus oferte.  

13. Modalitatea de transmitere a ofertelor: Oferta se va transmite în plic închis la adresa Constanta, Str. Nicolae Iorga nr 3, etaj 3

Plicul va avea înscrise mențiunile: ”Ofertă servicii catering proiect ID  77215 ”, ”A NU SE DESCHIDE LA REGISTRATURĂ”.

14. Durata contractului sau termenul limită de finalizare: evenimentul se va desfășura estimativ în urmatoarele date:   

19-23.04.2012 si 02.05.2012 – 12.07.2012

Aceste date se pot modifica numai in cazuri independente de vointa partilor. Orice modificare ale acestor date se v-a notifica cu cel putin 24 de ore inaintea datei prevazute de sustinere a evenimentului

Publicat in 02.04.2012

vezi toate stirile

Noutăți

Nu sunt noutati disponibile

Vezi toate noutățile

Anunțuri importante

Nu sunt anunturi disponibile

Vezi toate anunturile

Evenimente

Nu sunt evenimente disponibile

Vezi toate evenimentele

Back to Top

Copyright ©2014 AEDU - Asociatia Europa pentru Dezvoltare Umana | Toate drepturile rezervate.