personal_mediere_76892

Anunţ selecţie experți

Asociaţia Europa pentru Dezvoltare Umană, în calitate de beneficiar al proiectului “”F1” PENTRU COMBATEREA ȘOMAJULUI – eCOMPETENȚE în Sud-Muntenia”, proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,derulează selecţie de experţi pentru implicare în cadrul proiectului menţionat, după cum urmează:

Expert mediere

Responsabilităţi:

 • Sesiuni de mediere pe piața muncii adresate participanților la programul de mediere, realizate.
 • Fișele de mediere aferente participanților la programul de mediere pe piața muncii, realizate.
 • Potențiali angajatori identificați în vederea organizării interviurilor cu participanții la programul de mediere pe piața muncii.
 • Contribuție la organizarea interviurilor persoanelor participante la programul de mediere pe piața muncii cu reprezentanții angajatorilor identificați, realizată.
 • Contribuție la coordonarea monitorizării acțiunilor participanților la programul de mediere pe piața muncii, realizată.
 • Număr de persoane care au participat la programul de mediere, plasate pe piața muncii din județul Argeș.
 • Contribuție la coordonarea evaluării programului de mediere pe piața muncii, realizată.

Cerinţe generale:

 • Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă
 • Experienţă profesională de minim cinci ani

Cerinte specifice:

 • Experiență în implementarea măsurilor active de ocupare a forței de muncă (infomare/ consiliere, mediere pe piața muncii) de minim trei ani.
 • Experiență în organizare, coordonare, monitorizare activități și evaluare a rezultatelor
 • Cunoștințe IT: MS OFFICE (Word-Excel, POWER POINT), Internet
 • Rezistență la stres, lucru în echipă cu obținerea rezultatelor în termenele proiectului
 • Abilități de comunicare și relaționare

Expert pe termen scurt

Durata contract: 3 luni, contract civil încheiat în baza Codului Civil

Locaţia proiectului:  Municipiul Câmpulung

Va rugăm să trimiteţi CV-urile dvs., însoţite de documente care să ateste informaţiile prezentate în CV,  până la data de 13.04.2012., orele 16:00, la următoarea adresă de mail: asociatia_europa@yahoo.com sau sa îl depuneți personal la Centrul de Informare, Consiliere și Asistență din strada Mihai Eminescu, nr.3, Municipiul Câmpulung, județul Argeș.

Rezultatele procesului de selecție vor fi comunicate candidaților până la data de 17.04.2012.

Informaţii suplimentare:

Vă rugăm să completaţi CV-ul în format Europass și să anexați documente justificative care să ateste informațiile prezentate în CV.

vezi toate stirile

Noutăți

Nu sunt noutati disponibile

Vezi toate noutățile

Anunțuri importante

Nu sunt anunturi disponibile

Vezi toate anunturile

Evenimente

Nu sunt evenimente disponibile

Vezi toate evenimentele

Back to Top

Copyright ©2014 AEDU - Asociatia Europa pentru Dezvoltare Umana | Toate drepturile rezervate.