77412_Materiale_Promo

ANUNȚ PUBLICITAR
Achiziție  Materiale publicitare (Cod CPV22462000-6)   pentru a fi diseminate în cadrul sub-activităților 3.5 și 6.5.

Asociația Europa pentru Dezvoltare Umană cu următoarele date de contact:
Sediul social: Câmpulung, Jud. Argeș, Str. Mihai Eminescu Nr. 2
Sediul de proiect: Constanta, Str. Nicolae Iorga nr 3.Fax: 0372 876 127
E-mail: asociatia_europa@yahoo.com;
Web-site: www.asoc-edu.ro
Număr Registrul Asociațiilor și Fundațiilor: 8/25.06.2009
CUI: 25744600

anunță lansarea procedurii de cercetare a pieţei - studiu de piaţă pentru achiziţia ”Materiale publicitare”, în conformitate cu prevederile Instructiunii nr. 26 privind efectuarea achizițiilor publice necesare implementării proiectelor finanțate prin POSDRU 2007-2013, Anexa 1, emisă de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

1. Denumirea dată contractului: Materiale publicitare

2. Descrierea obiectului contractului de achizitie

Materiale publicitare inscriptionate cu elementele de identitate vizuala ale proiectului Cant
Poster/Afis 150
Tricou 150
Sapca 150
Geanta Laptop 150
Bloc-Notes 150
Memory stick 150
Umbrela ploaie 150
Suport pix cu ceas 150
Breloc chei 150
Pelerina ploaie 150
Portofel 150
Termos 150

Informatii suplimentare si documentatia pentru ofertanti pot fi solicitate prin Fax: 0372 876 127,  e-mail: asociatia_europa@yahoo.com, de la sediul Asociatiei din Municipiul Câmpulung, județul Argeș, Str. Mihai Eminescu nr.2  sau la sediul de proiect, Constanta, Str. Nicolae Iorga nr 3.

3. Procedura aplicată: procedura de cercetare a pieței – studiu de piață

4. Sursa de finanțare: Contractul de finanțare  POSDRU/100/5.1/G/77412 care are ca obiect implementarea proiectului „Mediere proactivă în Sud-Est” – Drumul cel mai scurt din şomaj către un loc de muncă”,cofinanțat fin Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

5. Conținutul obligatoriu al ofertei depuse de potențialii ofertanți:
Conform  cerințelor din Documentația pentru ofertanți.

6. Limba de redactare a ofertei: limba română.

7. Preţul ofertei: va fi exprimat ferm în Lei, fără TVA.

8. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut. Nu se acceptă alternative la oferta de bază.

9. Data şi ora limită pentru solicitarea clarificărilor: 28.05.2012, ora 12:00.

10. Data și ora limită pentru răspuns clarificări: 28.05.2012, ora 16:00.
Răspunsul la solicitările de clarificări vor fi publicate pe site-ul achizitorului www.asoc-edu.ro și vor fi transmise prin poșta electronică tuturor potențialilor ofertanți care au solicitat doumentația pentru ofertanți.

11. Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: Ofertele se pot trimite până la data de 31.05.2012, ora 10:00

12. Data şi ora deschiderii ofertelor:31.05.2012, ora 12:30
Sunt invitati să participe la şedinţa de deschidere a ofertelor pe lângă Comisia de evaluare şi reprezentanţii împuterniciţi ai ofertanţilor care au depus oferte.  

13. Modalitatea de transmitere a ofertelor: Oferta se va transmite în plic închis                                     
Plicul va avea înscrise mențiunile: ”Ofertă servicii caterinMateriale publicitare  proiect ID 77412 ”A NU SE DESCHIDE LA REGISTRATURĂ”.

14. Durata contractului sau termenul limită de finalizare:  6 zile de la semnarea contractului

Publicat in 23.05.2012

vezi toate stirile

NOUTATI
Nu sunt noutati disponibile
ANUNTURI IMPORTANTE
Nu sunt anunturi disponibile
EVENIMENTE
Nu sunt evenimente disponibile
DISCLAIMER
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.
Pentru informatii detaliate despre Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, va invitam să vizitati www.fseromania.ro
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro