Consum_Birot_Papet_77215

AnunȚ PUBLICITAR
Pentru achizitionara de produse Consumabile Birotica Papetarie, achizitie realizata în cadrul contractului de finanțare POSDRU/100/5.1/G/77215care are ca obiect implementarea proiectului “”F1” pentru combaterea şomajului – eCOMPETENŢE în Sud-Est””

Asociația Europa pentru Dezvoltare Umană cu următoarele date de contact:
Sediul social: Câmpulung, Jud. Argeș, Str. Mihai Eminescu Nr. 2
Sediu de proiect: Str. Nicolae Iorga nr 20, etaj 3.  Municipiul Constanta, judetul Constanta
Fax: 0372 876 127
E-mail: asociatia_europa@yahoo.com;
Web-site: www.asoc-edu.ro
Număr Registrul Asociațiilor și Fundațiilor: 8/25.06.2009
CUI: 25744600

Asociatia Europa pentru detvoltare Umana anunță lansarea procedurii de cercetare a pieţei - studiu de piaţă pentru achiziţia ”Consumabile Birotica Papetarie”, în conformitate cu prevederile Instructiunii nr. 26 privind efectuarea achizițiilor publice necesare implementării proiectelor finanțate prin POSDRU 2007-2013, Anexa 1, emisă de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

1. Denumirea dată contractului: Achizitie Consumabile Birotica Papetarie
2. Descrierea obiectului contractului de achizitie

Nr.Crt Denumire produs Cantitate
1 Biblioraft Plastifiat - 5 cm 75
2 Biblioraft Plastifiat - 7,5 cm 125
3 Capse staples - 24/6 - 1000 buc./cutie 19
4 Dosar plastic cu sina si gauri -  set 100 buc 10
5 Folie protectie A4 100/set 30
6 Hartie copiator A4 - 80g/mp top 500 coli 150
7 Indigo 100 coli 1
8 Notes autoadeziv -38 x 51 mm 100 file 10
9 Notes  index plastic - 45 x 12 mm 5 cul 10
10 Plic C4 cu  burduf - 5 cm maro 30
11 Plicuri A4 30
12 Plicuri Dl corespondenta 100
13 Creion corector 7
14 Carton separator dosare diferite culori (set100) 26
15 Coperti carton indosariere 15
16 Coperti transparente pentru indosariere 15
17 Baghete plastic 4 mm (50 buc cutie) 10
18 Baghete plastic 6 mm (50 buc cutie) 10
19 Baghete plastic 10 mm (50 buc cutie) 10
20 Baghete plastic 15 mm (50 buc cutie) 10
21 Folie laminare 80 microni 10
22 Cutii arhivare si transport documente 20

Informatii suplimentare si documentatia pentru ofertanti pot fi solicitate prin:
Fax: 0372 876 127,  e-mail: asociatia_europa@yahoo.com sau de la sediul din Str. Nicolae Iorga nr 20, etaj 3.  Municipiul Constanta, judetul Constanta
3. Procedura aplicată: procedura de cercetare a pieței – studiu de piață
4. Sursa de finanțare: Contractul de finanțare POSDRU/100/5.1/G/77215 care are ca obiect implementarea proiectului “”F1” pentru combaterea şomajului – eCOMPETENŢE în Sud-Est”cofinanțat fin Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
5. Conținutul obligatoriu al ofertei depuse de potențialii ofertanți:   conform cerințelor din  documentația pentru ofertanți.
6. Limba de redactare a ofertei: limba română.
7. Preţul ofertei: va fi exprimat ferm în Lei, fără TVA.
8. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut. Nu se acceptă alternative la oferta de bază.
9. Data şi ora limită pentru solicitarea clarificărilor: 13.07.2012, ora 12:00.
10. Data și ora limită pentru răspuns clarificări: 13.07.2012, ora 18:00.
Răspunsul la solicitările de clarificări vor fi publicate pe site-ul achizitorului www.asoc-edu.ro și vor fi transmise prin poșta electronică tuturor potențialilor ofertanți care au solicitat doumentația pentru ofertanți.
11. Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: Ofertele se pot trimite până la data de 18.07.2012, ora 11:00 la adresa Str. Nicolae Iorga nr 20, etaj 3.  Municipiul Constanta, judetul Constanta
12. Data şi ora deschiderii ofertelor: 18.07.2012, ora 14:30, la adresa Str. Nicolae Iorga nr 20, etaj 3.  Municipiul Constanta, judetul Constanta
Sunt invitati să participe la şedinţa de adjudecare a ofertelor pe lângă Comisia de evaluare şi reprezentanţii împuterniciţi ai ofertanţilor care au depus oferte.  
13. Modalitatea de transmitere a ofertelor: Oferta se poate transmite prin:
-plic închis la sediul din Str. Nicolae Iorga nr 20, etaj 3.  Municipiul Constanta, judetul Constanta
Plicul va avea înscrise mențiunile: ”Oferta consumabile de birotica si papetarie”, ”A NU SE DESCHIDE LA REGISTRATURĂ”.
-E-mai: asociatia_europa@yahoo.com
Fax:  0372 876 127
14. Durata contractului sau termenul limită de finalizare: livare in maxim 10 zile de la incheierea contractului. 

Data publicarii anuntului: 06.07.2012

vezi toate stirile

Noutăți

Nu sunt noutati disponibile

Vezi toate noutățile

Anunțuri importante

Nu sunt anunturi disponibile

Vezi toate anunturile

Evenimente

Nu sunt evenimente disponibile

Vezi toate evenimentele

Back to Top

Copyright ©2014 AEDU - Asociatia Europa pentru Dezvoltare Umana | Toate drepturile rezervate.