77215_Servicii-Arhivare

ANUNT PUBLICITAR
Achiziție Servicii complexe de  arhivare pentru documentele emisein cadrul proiectului POSDRU/100/5.1./G/77215 care are ca obiect implementarea proiectului  „F1” PENTRU COMBATEREA ŞOMAJULUI – eCOMPETENŢE in Sud Est”

Asociația Europa pentru Dezvoltare Umană cu următoarele date de contact:
Sediul social: Câmpulung, Jud. Argeș, Str. Mihai Eminescu Nr. 2
Fax: 0372 876 127
E-mail: asociatia_europa@yahoo.com;
Web-site: www.asoc-edu.ro
Număr Registrul Asociațiilor și Fundațiilor: 8/25.06.2009
CUI: 25744600

anunță lansarea procedurii de cercetare a pieţei - studiu de piaţă pentru achiziţia ” Servicii complexe de arhivare  ”, în conformitate cu prevederile Instructiunii nr. 26 privind efectuarea achizițiilor publice necesare implementării proiectelor finanțate prin POSDRU 2007-2013, Anexa 1, emisă de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

1. Denumirea dată contractului: Servicii arhivare 
2. Descrierea obiectului contractului de achizitie
Servicii de arhivare fizica pentru documentele proiectului ID 77215
Servicii de arhivare electornica
Software specializat de arhivare electotronica
Informatii suplimentare si documentatia pentru ofertanti pot fi solicitate prin Fax: 0372 876 127,  e-mail: asociatia_europa@yahoo.com, de la sediul Asociatiei din  Str. Nicolae Iorga nr 20, etaj 3.  Municipiul Constanta, judetul Constanta
3. Procedura aplicată: procedura de cercetare a pieței – studiu de piață
4. Sursa de finanțare: Contractul de finanțare POSDRU/100/5.1./G/77215care are ca obiect implementarea proiectului  „„F1” PENTRU COMBATEREA ŞOMAJULUI – eCOMPETENŢE in Sud EST”, cofinanțat fin Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
5. Conținutul obligatoriu al ofertei depuse de potențialii ofertanți:
Documente de calificare, conform cerințelor din Documentația pentru ofertanți.
6. Limba de redactare a ofertei: limba română.
7. Preţul ofertei: va fi exprimat ferm în Lei, fără TVA.
8. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut. Nu se acceptă alternative la oferta de bază.
9. Data limita de primire solicitari de clarificari:  31.07.2012, ora 12:00.
10. Data și ora limită pentru răspuns clarificări: 31.07.2012 ora 16.00
Răspunsul la solicitările de clarificări vor fi publicate pe site-ul achizitorului www.asoc-edu.ro și vor fi transmise prin poșta electronică tuturor potențialilor ofertanți care au solicitat documentația pentru ofertanți.
11. Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: Ofertele se pot trimite până la data de 02.08.2012, ora 11:00
12. Data şi ora deschiderii ofertelor: 02.08.2012, ora 11:30
Sunt invitati să participe la şedinţa de deschidere a ofertelor pe lângă Comisia de evaluare şi reprezentanţii împuterniciţi ai ofertanţilor care au depus oferte. 
13. Modalitatea de transmitere a ofertelor: Oferta se poate transmite prin:
-plic închis la sediul Asociatiei: Câmpulung, Jud. Argeș, Str. Mihai Eminescu Nr. 2. Plicul va avea înscrise mențiunile: ”Oferta servicii  complexe de arhivare  ”, ”A NU SE DESCHIDE LA REGISTRATURĂ”.
-E-mai: asociatia_europa@yahoo.com
-Fax:  0372 876 127
14. Durata contractului sau termenul limită de finalizare: termenul de prestare  pentru serviciile contractate: 30 zile de la data semnarii contractului

Publicat in 27.07.2012

vezi toate stirile

Noutăți

Nu sunt noutati disponibile

Vezi toate noutățile

Anunțuri importante

Nu sunt anunturi disponibile

Vezi toate anunturile

Evenimente

Nu sunt evenimente disponibile

Vezi toate evenimentele

Back to Top

Copyright ©2014 AEDU - Asociatia Europa pentru Dezvoltare Umana | Toate drepturile rezervate.