ClraifIT_79168

Raspuns solicitare clarificari pentru achizitia de echipamente IT - ID 79168

Intrebare: Va rugam sa ne raspundeti la urmatoarea clarificare: Pentru urmatoarele documente solicitate in documentatia de atribuire va rugam sa ne comunicati daca acceptati depunerea acestor documente de calificare avand data emiterii 25 iulie 2012. - Certificat constatator – obiect de activitate (cod CAEN)- eliberat de Ministerul Justitiei - Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunal (original sau copie legalizata) sau echivalent pentru persoanele nerezidente, emis in data de 25 iulie 2012 - Certificat de atestare fiscala, privind impozitele si taxele locale - emis in data de 25 iulie 2012, - Certificat de atestare fiscal privind platile si impozitele datorate la bugetul de stat - emis in data de 25 iulie 2012.

Raspuns: La data deschiderii ofertelor, documentele de calificare trebuie sa fie in termenul de valabilitate al acestora.

vezi toate stirile

Noutăți

Nu sunt noutati disponibile

Vezi toate noutățile

Anunțuri importante

Nu sunt anunturi disponibile

Vezi toate anunturile

Evenimente

Nu sunt evenimente disponibile

Vezi toate evenimentele

Back to Top

Copyright ©2014 AEDU - Asociatia Europa pentru Dezvoltare Umana | Toate drepturile rezervate.