Imagini BannerImagini BannerImagini BannerImagini Banner

Achizitie Servicii organizare campanie de constientizare

ANUNT PUBLICITAR

Achizitie  Servicii organizare campanie de constientizare privind economia sociala si lansarea programului “Incubatorul de Economie Sociala”,  in cadrul proiectului POSDRU 84/6.1/S/53606 care are ca obiect implementarea proiectului  „ Ries – Reteaua Incubatoarelor de Economie Sociala - Abordare Strategica a Dezvoltarii Resurselor Umane”

Asociația Europa pentru Dezvoltare Umană cu următoarele date de contact:

Sediul social: Câmpulung, Jud. Argeș, Str. Mihai Eminescu Nr. 2

Birou local: Str. Scarlatescu nr 22 ap 3, sect 1 Bucuresti

Fax: 0372 876 127

E-mail: asociatia_europa@yahoo.com;

Web-site: www.asoc-edu.ro

Număr Registrul Asociațiilor și Fundațiilor: 8/25.06.2009

CUI: 25744600

anunță lansarea procedurii competitive  pentru achiziţia de ”Servicii organizare campanie de constientizare privind economia sociala si lansarea programului “Incubatorul de Economie Sociala”, în conformitate cu prevederile Instructiunii nr. 26 privind efectuarea achizițiilor publice necesare implementării proiectelor finanțate prin POSDRU 2007-2013, Anexa 1, emisă de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

Documentatie de atribuire se poate solicita prin in felul urmator:

Fax: 0372 876 127

E-mail: asociatia_europa@yahoo.com;

De la sediile asociatiei

1. Denumirea dată contractului: Achiziție Servicii organizare campanie de constientizare privind economia sociala si lansarea programului “Incubatorul de Economie Sociala

2. Descrierea obiectului contractului de achizitie

Obiectul achiziţiei publice îl constituie achizitionarea de Servicii de organizare a campaniei de constientizare privind economia sociala si lansarea programului “Incubatorul de Economie Sociala” pentru proiectului POSDRU 84/6.1/S/53606:RIES – Reteaua Incubatoarelor de Economie Sociala - Abordare Strategica a Dezvoltarii Resurselor Umane, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 

3. Procedura aplicată: procedura competitiva

4. Sursa de finanțare: Contractul de finanțare POSDRU 84/6.1/S/53606 care are ca obiect implementarea proiectului  Ries – Reteaua Incubatoarelor de Economie Sociala - Abordare Strategica a Dezvoltarii Resurselor Umane, cofinanțat fin Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

 

5. Conținutul obligatoriu al ofertei depuse de potențialii ofertanți:

           Oferta financiara exprimata in lei fara TVA –  .

            Documente conform documentatiei de atribuire

6. Limba de redactare a ofertei: limba română.

7. Preţul ofertei: va fi exprimat ferm în Lei, fără TVA.

8. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut. Nu se acceptă alternative la oferta de bază.

9. Data limita de primire solicitari de clarificari: 14.11.2012 ora 14.00.

10. Data și ora limită pentru răspuns clarificări:14.11.2012 ora 18.00

 Răspunsul la solicitările de clarificări vor fi publicate pe site-ul achizitorului www.asoc-edu.ro și vor fi transmise prin poșta electronică tuturor potențialilor ofertanți care au solicitat documentația pentru ofertanți.

11. Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: Ofertele se pot trimite până la data de 19.11.2012, ora 12.00

12. Data şi ora deschiderii ofertelor: 19.11.2012, ora  12.30

 Sunt invitati să participe la şedinţa de deschidere a ofertelor pe lângă Comisia de evaluare şi reprezentanţii împuterniciţi ai ofertanţilor care au depus oferte.  

13. Modalitatea de transmitere a ofertelor: Oferta se poate transmite prin urmatoarele metode:

- plic închis la Birou Local: Str. Scarlatescu nr 22, et 2, ap3, Sect 1 Bucurestiavea înscrise mențiunile: ” Servicii organizare campanie de constientizare privind economia sociala si lansarea programului “Incubatorul de Economie Sociala”

14. Durata contractului sau termenul limită de finalizare:  31.12.2012

Publicat in 06.11.2012

vezi toate stirile

Noutăți

Consultanță și Asistență în Economie Socială

Asociatia Europa pentru Dezvoltare Umana ofera consultanta, asistenta si sprijin in dezvoltarea structurilor de Economie Sociala in Romania, inclusiv pentru beneficiari POSDRU ce doresc sa infiinteze si sa gestioneze structuri de economie sociala.

citeste mai mult

Vezi toate noutățile

Anunțuri importante

Nu sunt anunturi disponibile

Vezi toate anunturile

Evenimente

Proiectul EU-RO COMP la final

citeste mai mult

Proiectul RURAL EU-RO COMP la final

citeste mai mult

Practica in Portugalia EU-RO COMP

citeste mai mult

Practica in Portugalia RURAL EU-RO Comp

citeste mai mult

Vezi toate evenimentele

Back to Top

Copyright ©2014 AEDU - Asociatia Europa pentru Dezvoltare Umana | Toate drepturile rezervate.