76892_Cat_Curs2

ANUNT PUBLICITAR

Achiziție servicii catering (Cod CPV: 55520000-1) pentru evenimentul organizat în cadrul activității  A.6 Masuri integrate (consiliere, formare profesionala, mediere), subactivitatea, 6.3  Furnizare program FP pt. dezvoltare competente profesionale: operator introducere, validare si prelucrare date si un curs de comunicare in limba engleza, ce vor fi completate de un modul inovator privind dezvoltarea durabila si egaliatea de sanse. Achizitie efectuata in cadrul proiectului POSDRU/101/5.1./G/76892 care are ca obiect implementarea proiectului  „F1” PENTRU COMBATEREA ŞOMAJULUI – eCOMPETENŢE in Sud Muntenia”

Asociația Europa pentru Dezvoltare Umană cu următoarele date de contact:
Sediul social: Câmpulung, Jud. Argeș, Str. Mihai Eminescu Nr. 2
Sediul de proiect: Constanta, Str. Nicolae Iorga nr 3.Fax: 0372 876 127
E-mail: asociatia_europa@yahoo.com;
Web-site: www.asoc-edu.ro
Număr Registrul Asociațiilor și Fundațiilor: 8/25.06.2009
CUI: 25744600

anunță lansarea procedurii de cercetare a pieţei - studiu de piaţă pentru achiziţia ”Servicii catering”, în conformitate cu prevederile Instructiunii nr. 26 privind efectuarea achizițiilor publice necesare implementării proiectelor finanțate prin POSDRU 2007-2013, Anexa 1, emisă de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

1. Denumirea dată contractului: Servicii catering  

2. Descrierea obiectului contractului de achizitie

Servicii de catering pentru 25 persoane  in urmatoarele intervale 09-11.Ian.2012; 16-20. Ian.2012; 23-27.Ian.2012; 30, 31. Ian -01-03. Feb.2012; 06-09.Feb.2012

Se solicita:

 • Pranz - mancare gatita
  • Ciorbe diferite
  • Fel principal compus din:
   • Carne – min 200 g
  • Garnitura – min 200 g
  • Salata
  • Desert
  • Apa plata, apa minerala

Trebuie sa se asigure vesela si tacamurile aferente pentru 25 de persoane

Important: felurile de mancare  propuse pentru pranz si cina nu trebuie sa se repete intr-un interval de 5 zile.

Informatii suplimentare si documentatia pentru ofertanti pot fi solicitate prin Fax: 0372 876 127,  e-mail: asociatia_europa@yahoo.com, de la sediul Asociatiei din Municipiul Câmpulung, județul Argeș, Str. Mihai Eminescu nr.2  

3. Procedura aplicată: procedura de cercetare a pieței – studiu de piață

4. Sursa de finanțare: Contractul de finanțare POSDRU/101/5.1./G/76892 care are ca obiect implementarea proiectului  „„F1” PENTRU COMBATEREA ŞOMAJULUI – eCOMPETENŢE in Sud Muntenia”, cofinanțat fin Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

5. Conținutul obligatoriu al ofertei depuse de potențialii ofertanți:

 • Documente de calificare, Anexa 1, Copie CUI, certificate de atestare fiscala privind siuatia taxelor la bugetul de stat si de la bugetul  local
 • propunerea tehnică, propunerea financiară conform cerințelor din Documentația pentru ofertanți.

6. Limba de redactare a ofertei: limba română.

7. Preţul ofertei: va fi exprimat ferm în Lei, fără TVA.

8. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut. Nu se acceptă alternative la oferta de bază.

9. Data şi ora limită pentru solicitarea clarificărilor: 28.12.2011, ora 12:00.

10. Data și ora limită pentru răspuns clarificări: 28.12.2011 , ora 16:00.

Răspunsul la solicitările de clarificări vor fi publicate pe site-ul achizitorului www.asoc-edu.ro și vor fi transmise prin poșta electronică tuturor potențialilor ofertanți care au solicitat doumentația pentru ofertanți.

11. Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: Ofertele se pot trimite până la data de 03.01.2012  , ora 11:00

12. Data şi ora deschiderii ofertelor: 03.01.2012  ora 11:30

Sunt invitati să participe la şedinţa de deschidere a ofertelor pe lângă Comisia de evaluare şi reprezentanţii împuterniciţi ai ofertanţilor care au depus oferte.  

13. Modalitatea de transmitere a ofertelor: Oferta se va transmite în plic închis la adresa Municipiul Câmpulung, județul Argeș, Str. Mihai Eminescu nr.2.

Plicul va avea înscrise mențiunile: ”Ofertă servicii catering proiect ID  76892 ”, ”A NU SE DESCHIDE LA REGISTRATURĂ”.

14. Durata contractului sau termenul limită de finalizare: evenimentul se va desfășura între:  09-11.Ian.2012; 16-20. Ian.2012; 23-27.Ian.2012; 30,31. Ian, 01-03. Feb.2012; 06-09.Feb.2012

Publicat in 21.12.2011

vezi toate stirile

Noutăți

Nu sunt noutati disponibile

Vezi toate noutățile

Anunțuri importante

Nu sunt anunturi disponibile

Vezi toate anunturile

Evenimente

Nu sunt evenimente disponibile

Vezi toate evenimentele

Back to Top

Copyright ©2014 AEDU - Asociatia Europa pentru Dezvoltare Umana | Toate drepturile rezervate.