Imagini BannerImagini BannerImagini BannerImagini Banner

Steag_Centru_Ries

ANUNT PUBLICITAR

Achiziție  steaguri  pentru Centru Interregional de Antreprenoriat Social din satul Saticul de Jos, Comuna Rucar.

Asociația Europa pentru Dezvoltare Umană cu următoarele date de contact:
Sediul social: Câmpulung, Jud. Argeș, Str. Mihai Eminescu Nr. 2
Sediul de proiect: Constanta, Str. Nicolae Iorga nr 3.Fax: 0372 876 127
E-mail: asociatia_europa@yahoo.com;
Web-site: www.asoc-edu.ro
Număr Registrul Asociațiilor și Fundațiilor: 8/25.06.2009
CUI: 25744600

anunță lansarea procedurii de cercetare a pieţei - studiu de piaţă pentru achiziţia ” Achiziție   steaguri  ”, în conformitate cu prevederile Instructiunii nr. 26 privind efectuarea achizițiilor publice necesare implementării proiectelor finanțate prin POSDRU 2007-2013, Anexa 1, emisă de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.
1. Denumirea dată contractului: achizitie steaguri  
2. Descrierea obiectului contractului de achizitie
Achiziție  steaguri  pentru Centrul Interregional de Antreprenoriat Social din satul Saticul de Jos, Comuna Rucar.
a. Drapel Romania 100 x 150, de exterior, inclusiv lance si sistem de prindere de perete - 1 buc
b. Drapel UE 100 x 150, de exterior, inclusiv lance si sistem de prindere de perete - 1 buc
Informatii suplimentare si documentatia pentru ofertanti pot fi solicitate prin Fax: 0372 876 127, e-mail: asociatia_europa@yahoo.com, de la sediul Asociatiei din Municipiul Câmpulung, județul Argeș, Str. Mihai Eminescu nr. 2
3. Procedura aplicată: procedura de cercetare a pieței – studiu de piață
4. Sursa de finanțare: Contractul de finanțare POSDRU 84/6.1/S/53606 care are ca obiect implementarea proiectului “ RIES – Reteaua Incubatoarelor de Economie Sociala - Abordare Strategica a Dezvoltarii Resurselor Umane„ cofinanțat fin Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
5. Conținutul obligatoriu al ofertei depuse de potențialii ofertanți: Documente de calificare, Anexa 1, Copie CUI, propunerea tehnică, propunerea financiară  
6. Limba de redactare a ofertei: limba română.
7.Preţul ofertei: va fi exprimat ferm în Lei, fără TVA.
8. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut. Nu se acceptă alternative la oferta de bază.
9. Data şi ora limită pentru solicitarea clarificărilor: 16.01.2012, ora 12:00.
10. Data și ora limită pentru răspuns clarificări: 16.01.2012, ora 16:00.
Răspunsul la solicitările de clarificări vor fi publicate pe site-ul achizitorului www.asoc-edu.ro și vor fi transmise prin poșta electronică tuturor potențialilor ofertanți care au solicitat doumentația pentru ofertanți.
11. Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: Ofertele se pot trimite până la data de 19.01.2012, ora 14.30 Câmpulung, județul Argeș, Str. Mihai Eminescu nr 2
12. Data şi ora deschiderii ofertelor: 19.01.2012, ora 14:30 Câmpulung, județul Argeș, Str. Mihai Eminescu nr 2
Sunt invitati să participe la şedinţa de deschidere a ofertelor pe lângă Comisia de evaluare şi reprezentanţii împuterniciţi ai ofertanţilor care au depus oferte.
13. Modalitatea de transmitere a ofertelor: Oferta se va transmite în plic închis la adresa Câmpulung, județul Argeș, Str. Mihai Eminescu nr 2. Plicul va avea înscrise mențiunile:”Ofertă  achizitie  steaguri”,”A NU SE DESCHIDE LA REGISTRATURĂ”, sau prin E-mai la adresa asociatia_europa@yahoo.com. Ofertele trimise prin e-mail trebuie sa contina documentele solicitate la punctul 5 in copie scanata, marcata “Conform cu originalul”.”.
14. Durata contractului sau termenul limită de finalizare:  3 zile de la data incheierii contractului.


Publicat in  11.01.2012

vezi toate stirile

Noutăți

Consultanță și Asistență în Economie Socială

Asociatia Europa pentru Dezvoltare Umana ofera consultanta, asistenta si sprijin in dezvoltarea structurilor de Economie Sociala in Romania, inclusiv pentru beneficiari POSDRU ce doresc sa infiinteze si sa gestioneze structuri de economie sociala.

citeste mai mult

Vezi toate noutățile

Anunțuri importante

Nu sunt anunturi disponibile

Vezi toate anunturile

Evenimente

Proiectul EU-RO COMP la final

citeste mai mult

Proiectul RURAL EU-RO COMP la final

citeste mai mult

Practica in Portugalia EU-RO COMP

citeste mai mult

Practica in Portugalia RURAL EU-RO Comp

citeste mai mult

Vezi toate evenimentele

Back to Top

Copyright ©2014 AEDU - Asociatia Europa pentru Dezvoltare Umana | Toate drepturile rezervate.