79168_Spatiu_Birou

ANUNT PUBLICITAR

INCHIREIERE SPATIU BIROU
Asociația Europa pentru Dezvoltare Umană cu următoarele date de contact:
Sediul social: Câmpulung, Jud. Argeș, Str. Mihai Eminescu Nr. 2
Sediul de proiect: Constanta, Str. Nicolae Iorga nr 3.Fax: 0372 876 127
E-mail: asociatia_europa@yahoo.com;
Web-site: www.asoc-edu.ro
Număr Registrul Asociațiilor și Fundațiilor: 8/25.06.2009
CUI: 25744600

anunță lansarea procedurii de cercetare a pieţei - studiu de piaţă pentru achiziţia ” Inchieriere spatiu Birou”, în conformitate cu prevederile Instructiunii nr. 26 privind efectuarea achizițiilor publice necesare implementării proiectelor finanțate prin POSDRU 2007-2013, Anexa 1, emisă de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.
1. Denumirea dată contractului: Inchirere spatiu birou
2. Descrierea obiectului contractului de achizitie
Inchiriere spatiu Birou in Campulung – Arges pentru o perioada de 11 luni
Suprafata: 50-100 mp, impartire adecvata desfasurarii activitatilor de birou
Informatii suplimentare si documentatia pentru ofertanti pot fi solicitate prin Fax: 0372 876 127, e-mail: asociatia_europa@yahoo.com, de la sediul Asociatiei din Municipiul Câmpulung, județul Argeș, Str. Mihai Eminescu nr. 2
3. Procedura aplicată: procedura de cercetare a pieței – studiu de piață
4. Sursa de finanțare: Contractul de finanțare  Pro Mediere Activă  – Drumul cel mai scurt din şomaj către un loc de muncă  POSDRU/101/5.1./G/79168  cofinanțat fin Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
5. Conținutul obligatoriu al ofertei depuse de potențialii ofertanți: Documente de calificare, Anexa 1, Copie CUI, Certificat de atestare fiscala privind plata impozitelor si si taxelor locale precum si la bugetul de stat, dovada proprietatii spatiului, Schita spatiului, propunerea financiară, conform cerințelor din Documentația pentru ofertanți.
6. Limba de redactare a ofertei: limba română.
7.Preţul ofertei: va fi exprimat ferm în Lei, fără TVA.
8. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut. Nu se acceptă alternative la oferta de bază.
9. Data şi ora limită pentru solicitarea clarificărilor: 10.02.2012, ora 12:00.
10. Data și ora limită pentru răspuns clarificări: 10.02.2012, ora 16:00.
Răspunsul la solicitările de clarificări vor fi publicate pe site-ul achizitorului www.asoc-edu.ro și vor fi transmise prin poșta electronică tuturor potențialilor ofertanți care au solicitat doumentația pentru ofertanți.
11. Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: Ofertele se pot trimite până la data de 15.02.2012, ora 10:00 Câmpulung, județul Argeș, Str. Mihai Eminescu nr 2
12. Data şi ora deschiderii ofertelor: 15.02.2012, ora 11.00 Câmpulung, județul Argeș, Str. Mihai Eminescu nr 2
Sunt invitati să participe la şedinţa de deschidere a ofertelor pe lângă Comisia de evaluare şi reprezentanţii împuterniciţi ai ofertanţilor care au depus oferte.
13. Modalitatea de transmitere a ofertelor: Oferta se va transmite în plic închis la adresa Câmpulung, județul Argeș, Str. Mihai Eminescu nr 2. Plicul va avea înscrise mențiunile:”Ofertă servicii realizare bannere, panouri publicitare ”,”A NU SE DESCHIDE LA REGISTRATURĂ”.
14. Durata contractului sau termenul limită de finalizare:   contractual se va finaliza in data de 31.12.2012

Publicat in  07.02.2012

vezi toate stirile

Noutăți

Nu sunt noutati disponibile

Vezi toate noutățile

Anunțuri importante

Nu sunt anunturi disponibile

Vezi toate anunturile

Evenimente

Nu sunt evenimente disponibile

Vezi toate evenimentele

Back to Top

Copyright ©2014 AEDU - Asociatia Europa pentru Dezvoltare Umana | Toate drepturile rezervate.