Imagini BannerImagini BannerImagini BannerImagini Banner

RIES_Cat_WKS_3.6

ANUNT PUBLICITAR

Achiziție de  SERVICII CATERING pentru Seminarul "Orientari privind dezvoltarea economiei sociale in Romania" in cadrul activitatii 3.6 Org. si implem. unui eveniment interregional privind rezultatele analizei si posibilitatea dezvoltarii de orientari privind ES in Romania.

Asociația Europa pentru Dezvoltare Umană cu următoarele date de contact:
Sediul social: Câmpulung, Jud. Argeș, Str. Mihai Eminescu Nr. 2
Sediul de proiect: Constanta, Str. Nicolae Iorga nr 3.Fax: 0372 876 127
E-mail: asociatia_europa@yahoo.com;
Web-site: www.asoc-edu.ro
Număr Registrul Asociațiilor și Fundațiilor: 8/25.06.2009
CUI: 25744600

anunță lansarea procedurii de cercetare a pieţei - studiu de piaţă pentru achiziţia ” Achiziție SERVICII CATERING”, în conformitate cu prevederile Instructiunii nr. 26 privind efectuarea achizițiilor publice necesare implementării proiectelor finanțate prin POSDRU 2007-2013, Anexa 1, emisă de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.
1. Denumirea dată contractului: SERVICII CATERING
2. Descrierea obiectului contractului de achizitie
Servicii de catering pentru 50 de persoane cu urmatoarele solicitari:
Cafea intampinare
Masa pranz
Pauza de cafea
Evenimentul se desfasoara pe data de 16.02.2012 in cadrul Academiei de Studii Ecomomice, Bucuresti.
Informatii suplimentare si documentatia pentru ofertanti pot fi solicitate prin Fax: 0372 876 127, e-mail: asociatia_europa@yahoo.com, de la sediul Asociatiei din Municipiul Câmpulung, județul Argeș, Str. Mihai Eminescu nr. 2
3. Procedura aplicată: procedura de cercetare a pieței – studiu de piață
4. Sursa de finanțare: Contractul de finanțare POSDRU 84/6.1/S/53606 care are ca obiect implementarea proiectului “ RIES – Reteaua Incubatoarelor de Economie Sociala - Abordare Strategica a Dezvoltarii Resurselor Umane„ cofinanțat fin Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
5. Conținutul obligatoriu al ofertei depuse de potențialii ofertanți: Documente de calificare, Anexa 1, Copie CUI, propunerea tehnică, propunerea financiară conform cerințelor din Documentația pentru ofertanți.
6. Limba de redactare a ofertei: limba română.
7.Preţul ofertei: va fi exprimat ferm în Lei, fără TVA.
8. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut. Nu se acceptă alternative la oferta de bază.
9. Data şi ora limită pentru solicitarea clarificărilor: 10.02.2012, ora 12:00.
10. Data și ora limită pentru răspuns clarificări: 10.02.2012, ora 16:00.
Răspunsul la solicitările de clarificări vor fi publicate pe site-ul achizitorului www.asoc-edu.ro și vor fi transmise prin poșta electronică tuturor potențialilor ofertanți care au solicitat doumentația pentru ofertanți.
11. Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: Ofertele se pot trimite până la data de 13.02.2012, ora 11:00 Câmpulung, județul Argeș, Str. Mihai Eminescu nr 2
12. Data şi ora deschiderii ofertelor: 13.02.2012, ora 11:30 Câmpulung, județul Argeș, Str. Mihai Eminescu nr 2
Sunt invitati să participe la şedinţa de deschidere a ofertelor pe lângă Comisia de evaluare şi reprezentanţii împuterniciţi ai ofertanţilor care au depus oferte.
13. Modalitatea de transmitere a ofertelor: Oferta se va transmite în plic închis la adresa Câmpulung, județul Argeș, Str. Mihai Eminescu nr 2. Plicul va avea înscrise mențiunile:”Ofertă servicii realizare bannere, panouri publicitare ”,”A NU SE DESCHIDE LA REGISTRATURĂ”.
14. Durata contractului sau termenul limită de finalizare:   16.02.2012


Publicat in  07.02.2012

vezi toate stirile

Noutăți

Consultanță și Asistență în Economie Socială

Asociatia Europa pentru Dezvoltare Umana ofera consultanta, asistenta si sprijin in dezvoltarea structurilor de Economie Sociala in Romania, inclusiv pentru beneficiari POSDRU ce doresc sa infiinteze si sa gestioneze structuri de economie sociala.

citeste mai mult

Vezi toate noutățile

Anunțuri importante

Nu sunt anunturi disponibile

Vezi toate anunturile

Evenimente

Proiectul EU-RO COMP la final

citeste mai mult

Proiectul RURAL EU-RO COMP la final

citeste mai mult

Practica in Portugalia EU-RO COMP

citeste mai mult

Practica in Portugalia RURAL EU-RO Comp

citeste mai mult

Vezi toate evenimentele

Back to Top

Copyright ©2014 AEDU - Asociatia Europa pentru Dezvoltare Umana | Toate drepturile rezervate.